Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

1- Algemeen
Op de inhoud en het gebruik van Voordeelzoeken.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Voordeelzoeken.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Voordeelzoeken.nl behoudt zich het recht voor Voordeelzoeken.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Voordeelzoeken.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

2- Voorwaarden plaatsen advertentie
In principe kunt u elke watersport gerelateerde advertenties plaatsen. Echter hebben wij enkele spelregels

Advertenties die volgens de beheerders niet voldoen aan de regelementen zullen worden verwijderd. Bij herhaling zal een gebruikersaccount worden gedeactiveerd.

3- Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Voordeelzoeken.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Voordeelzoeken.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Voordeelzoeken.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Voordeelzoeken.nl, mag niets van Voordeelzoeken.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Voordeelzoeken.nl.

4- Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op Voordeelzoeken.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Voordeelzoeken.nl spant zich in om de informatie op Voordeelzoeken.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Voordeelzoeken.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Voordeelzoeken.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Voordeelzoeken.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Voordeelzoeken.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Voordeelzoeken.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Voordeelzoeken is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.

Voordeelzoeken.nl en zijn adverteerders zijn niet aansprakelijk wanneer getoonde prijzen bij advertentie niet blijken te kloppen. Prijzen staande bij advertenties dient u altijd zelf te controleren. Dit kan door een e-mail te sturen naar de adverteerder, telefonisch of op de website van de (zakelijke) adverteerder.

5- Beschikbaarheid
Voordeelzoeken spant zich in om Voordeelzoeken.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Voordeelzoeken.nl.

6- Hyperlinks
Hyperlinks op Voordeelzoeken.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Voordeelzoeken. Voordeelzoeken biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Voordeelzoeken worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Voordeelzoeken.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Voordeelzoeken.nl verwijzen.

7- Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Voordeelzoeken.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Malaga.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord